Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii

UCITT jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Centrum aktywnie wspiera społeczność akademicką UAM w zakresie ochrony własności intelektualnej, promowania komercjalizacji technologii, nawiązywania relacji z biznesem.