Zachęcamy do zapoznania się ze szkoleniami przygotowanymi przez Urząd Patentowy RP: