Dla biznesu

Poznaj ofertę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z zakresu:

  • technologii opracowanych w Uczelni
  • usług badawczo-rozwojowych na zlecenie
  • realizacji zleceń ekspertyz lub opinii o innowacyjności
  • współpracy z MŚP przy realizacji projektów
  • udostępniania laboratoriów i aparatury badawczej